Mình đang chuẩn bị hành trình đúc tin cho trại NS xắp tới. Có ai có chương trình cho hành trình đức tin theo chủ đề "Cơn cám dỗ của Chúa trong sa mạc". Xin chia sẻ cho mình vói. Mong lắm thay. Cám ơn nhé.