1.
key: đập đá.
bt:6.2.444-222.8-8.2.7-888.66-66.44.33/AR

2.
key: tình yêu bắt đầu từ trái tim.
bt: NHCOUWSE/AR.

3.
key: gõ trống theo điệu VALSE
bt: THE-RAZ-OWS-WEAR-IN-VOTE-KNEW-OF-WIVES-ITS-JOY-THE-RADOI-IS-ABC-YOU-MAXIM/AR.

4.
key: mưa.
bt: DLAUFAF-KOGCHMI-HNIPJWG-ODBTONN/AR

MONG MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH GIẢI TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT CÓ THỂ.
CẢM ƠN GIA ĐÌNH 4R
XIN CHÚA TUÔN ĐỎ HỒNG ÂN XUỐNG TRÊN MỌI NGƯỜI. AMEN.