Theo thông tin cập nhật từ các Liên Đoàn, bằng chứng chỉ KHẢ NĂNG HUYNH TRƯỞNG của một số Liên Đoàn khi đem đi qua Liên Đoàn khác không được chấp thuận hợp thức hóa. Gây trở ngại trong sinh hoạt cho các Huynh Trưởng, một số phải học lại chứng chỉ khả năng từ cấp I....

Theo các anh chị, các anh chị có cái nhìn thế nào về vấn đề này. Và cần đưa ra những giải pháp nào để khắc phục khuyết điểm nêu trên?