THÔNG BÁO

Kính gửi: Các em đã dự thi Giáo Phận ngày 9/8/2014
Để trao đổi thêm kiến thức và họp mặt các em, thay mặt Giáo Lý Viên Hạt anh kính mời các em họp mặt tại nhà thờ Đại Hải ngày 2/9/2014.
Rất mong các em dành thời gian đến tham dự.