Theo mình biết thì Việt Nam chưa có Tổng Liên Đoàn TNTTVN chính thức, vậy thì có những vấn đề cần thiết mà Liên Đoàn không giải quyết được hay không hiểu thì phải làm thế nào đây ?