Các bạn ai đã nhìn thấy tua ba màu của Đoàn Trưởng thì hãy chia sẽ ảnh cho mình xem với nhé, và dường như đeo tua ở cầu vai trái, vậy đeo 2 cầu vai được không ?