Hi Bạn,
thực ra Phút Hồi Tâm là những giây phút ta lắng đọng tâm hồn mình để cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong ngày sống của mình, qua các biến cố trong đời mình. Nhìn nhận lại mối tương...