Cách Học Thuộc Morse
bước 1: chia bảng morse ra làm 5 bảng
nhỏ
bước 2: chúng ta để ý một số điều
dưới đây
bảng 1 gồm 8 chữ đối xứng
E I S H đối xứng T M O CH
bảng 5
gồm 3 chữ không đối xứng C...