Ôi, tình yêu Thiên Chúa cao vời:monkey75::monkey16::monkey64: