-> HÃY LÀM MỘT VIỆC TÔNG ĐỒ

Bạn ấy ơi, chỗ chữ Làm thì M+F bị dính liền không có dâu cách kìa, và chữ đồ thiếu dấu huyền chữ F hay Q nhé !

Bản tin NW/ / _ ; .... ; ._ ; _. ; _ _. ; ... / .... ;...