Trưởng cho em hỏi tí, trong trang web của xứ đoàn Thánh Tâm mà em seach được trên google (http://xudoanthanhtam.vn/thiếu-nhi-thánh-thể/Phong-Trào/Đồng-Phục-Thiếu-Nhi-Thánh-Thể-12.html#ixzz3bE91hinF)...