Kính chào các trưởng, em đi ăn cứới thấy có mấy hlv TNTT liên đoàn TGP Sài Gòn mặc áo đồng phục có gắn sao bên trên túi áo bên phải. Mấy cái sao này có nằm trong nôi quy của pt không và ý nghĩa của...