thì sẽ chẳng ai trên đời nàygặp mình được nữa!
nếu một ngày bạn thấy rằng bạn đang dần xa chúa