MỪNG KỶ NIỆM 2 NĂM THÀNH LẬP XỨ ĐOÀN JUSTINÔ
Ngày 1/6/2017, Xứ đoàn Justinô – Giáo xứ Đại Từ đã tổ chức kỉ niệm 2 năm ngày thành lập Xứ đoàn và nhận Thành Justinô là bảo trợ của Xứ đoàn.
Trải qua 2...