Này con đây xin Chúa dắt con đi, này con đây vẫn trọn đời hiến tế :34: