Đây là từ điển công giáo do anh của mình tự tay làm nên có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua :23:
Thân chào 4 ngón
https://www.mediafire.com/?nv56u0rbexgmnrm