ai có kinh nghiệm học morse chỉ em với học hoài mà không thuộc (vừa học bài trong trường vừa học morse nó cứ lẫn lộn vào nhau :monkey21:)