Vào Cửa Hẹp

- Số Người: Không hạn chế
- Rèn Luyện: Nhanh, bình tĩnh
- Cách Chơi: Số người chơi đều nhau, trước mỗi đội đặt một vòng tròn bằng dây có đường kính bằng nhau, to hơn người gần 2...