Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.

Conversation Between benhu261hcm and ANNA Lê Thảo

2 Tin Nhắn Mở

  1. uhm`... chị biết em mà ^^
  2. Chào Trưởng ! Hình như là trưởng ở Giáo Xứ Xóm Chiếu phải không trưởng ?
Tin nhắn cộng đồng từ 1 đến 2 của trang 2