Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.

Conversation Between sakura_ichikyo and Giuse_nakata

3 Tin Nhắn Mở

  1. kakaka, có lon đâu àm lên, khao rùi, "rửa" hoàn tráng lun, ngâm cả đếm với nước javen, sáng giặt lại bằng oma, ngâm comfo thơm nữa ak
  2. Bà sak khao đi lên lon ùi
  3. Đề nghị chị Dracula thay gấp avar nghen ghê wa' àhh:D
Tin nhắn cộng đồng từ 1 đến 3 của trang 3