PDA

View Full Version : những bài hát dân cathanhlangtu
29-05-2009, 12:17 PM
DÂN CA

TRỐNG CƠM

Tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ (ô mấy) bong nên bong (ô mấy) bong nên bong. Một đàn (tang tình) con nít, một đàn (tang tình) con nít (ô mấy) lội lội lội sông (ố mấy) đi tìm, em nhớ thương ai. Đôi con mắt (ô mấy) lim dim, đôi con mắt (ô mấy) lim dim. Một bầy (tang tình) con nhện ô ố ô (ô mấy) giăng tơ giăng tơ (ô mấy) đi tìm em nhớ thương ai. Duyên nợ khách tang bồng duyên nợ khách tang bồng.

HÁT HỘI TRĂNG RẰM

Trèo lên quán dốc ngồi gốc ối ai cây đa rằng tôi lý ối a cây đa (láy). Ai đem ối a tính tang tình rằng. Cho đôi mình gặp xem hát hội cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ối a cây đa (láy).

Chẻ tre đan nón kìa nón ối a ba tầm rằng tôi lý ối a ba tầm (láy). Ai đem ối a tính tang tình rằng. Cho cô mình đội xem hội cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ối a tháng giêng (láy).

Vải nâu mau áo kìa áo ối a năm tà rằng tôi lý ối viền năm tà (láy). Ai đem ối a tính tang tình rằng. Cho anh chàng mặc xem hội cái đêm trăng rằm tôi lý ối a sáng trăng (láy).

QUA CẦU GIÓ BAY

Yêu nhau cởi áo ối a cho nhau. Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a, rằng a ối a qua cầu rằng a ối a qua cầu, tình tình tình gió bay tình tình tình gió bay.

Yêu nhau cởi nón ối cho nhau. Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a, rằng a ối a qua cầu rằng a ối a a qua cầu, tình tình tình gió bay tình tình tình gió bay.

Yêu nhau cởi nhẫn ối a cho nhau. Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a, rằng a ối a qua cầu rằng a ối a qua cầu, tình tình tình gió bay tình tình tình gió bay.

LÝ CHIM QUYÊN

Chim quyên (quầy) ăn trái (quây) nhãn nhãn lồng (ự) nhãn nhãn lồng ơ con ban (ơ) mình ơ. Thia lia (quầy) quen chậu (quây) vợ vợ chồng (ự) vợ vợ chồng ơ con bạn quên hơi.

Chim quyên (quầy) núi mật (quây) bông bông quì (ự) bông bông quì ơ con bạn (ơ) mình ơi. Ba năm (quầy) đợi được (quây) huống huống gì (ự) huống huống gì ơ con bạn một năm.

Chim quyên (quầy) xuống suối (quây) tha tha mồi (ự) tha tha mồi ơ con bạn (ơ) mình ơi. Thương em (quầy) lao khổ (quây) anh anh ngồi (ư) anh anh ngồi ơ con bạn chẳng yên.

CÂY TRÚC XINH

Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc. Qua lối nọ như bờ ao. Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng đứng nơi nào qua lối nhỏ cùng xinh. Đứng đứng nơi nào qua lối như cùng xinh.

Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc. Qua lốinọ như bên đình. Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng đứng một mình qua lối như cùng xinh. Đứng đứng một minh qua lối như cùng xinh.

Cây trúc xinh tang tình là trong gió lành. Qua lối nọ như mưa rào. Lòng tôi yêu tang tình la chị hai có dạ nào qua lối như làm ngơ. Có dạ nào qua lối như làm ngơ.

Cây trúc xinh tang tình là cây trúc xinh mọc. Qua lối nọ như bên chùa. Chị hai không yêu nhau tang tình là tôi cũng lấy đạo bùa qua lối như cùng yêu, lấy đạo bùa qua lối như cùng yêu.

LÝ NGỰA Ô

Khớp con ngựa ngựa ô, khớp con ngựa ngựa ô ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng ư ư, anh tra khớp bạc lục lạc đồng đen, búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm cán roi anh bít đồng thòa. Là đưa ý a đưa nàng đưa nàng, anh đưa nàng về dinh, Là đưa ý a đưa nàng anh đưa nàng, anh đưa nàng về dinh.

BÈO DẠT MÂY TRÔI

Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi anh ơi em vẫn đợi bèo dạt.
Mây i trôi chim sa tang tính tình cá vờn. Ngậm một tin
trông hai tin đợi ba bốn tin chờ sao chẳng thấy đâu.

Một mãnh trăng treo suốt canh thâu anh ơi trăng đã ngả ngang đầu. Suốt một canh thâu anh ơi trăng đã ngả ngang đầu. Cành tre trước ngõ, gió la đà em vẫn mong chờ sao chẳng thấy đâu.

Mòn mỏi chim bay suốt canh thâu anh ơi em ngóng đợi mỏi mòn. Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời. Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu.

LÝ QUA ĐÈO

Chiều chiều dắt mẹ dắt mẹ (ta la) đèo qua đèo (ta la) đèo qua đèo. Chim kêu chim kêu (tình như) bên nơ. Úy ! óa ! chi rứa ? Ơi hỡi vượn trèo vượn (ta la) kia bên kia (ta la) kia bên kia. Ơi hỡi vượn trèo (ta la) kia bên kia.

LÝ QUẠ KÊU

Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu. Quạ kêu nam đáo tắc đáo nữ phòng, người dưng khác họ chẳng nọ thời kia, nay dìa mai ở ban ngày thời mắc cở tối ở quên dìa. Rằng a i a ra dìa lòng thương nhớ, rằng a i a ra dìa lòng thương nhớ nhớ thương.

RU CON

Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chầy là năm canh chầy thức đủ vừa năm . Hỡi chàng chàng ơi hỡi người người ơi em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng. Hãy nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con con hỡi mà con hỡi con hỡi con hỡi con hỡi con hỡi hỡi con.

LÝ CHIỀU CHIỀU

Chiều chiều ra đứng tây lầu tây, tây lầu tây thấy cô tang tình gánh nước tưới cây tưới cây ngô đồng, xui ai xui trong lòng trong lòng tôi thương, thương cô tưới cây ngô đồng.

CÒ LẢ

Con cò cò bay lả lả lả bay la
bay ra ra cửa phủ bay vào vào đồng Đăng.

Tình tính tang tang tính tình, dân làng rằng dân làng ơi,
rằng có biết hay chăng, rằng có biết biết hay chăng.

Đồng đăng đang có phố phố Kỳ lừa
có nàng nàng Tô thị, có chùa chùa Tam thanh.

Anh lên xứ Lạng Lạng cùng anh
tiếc công công bác mẹ sinh thành ra em.

Tay cầm cầm bầu rượu rượu mắm men
mang vui vui quên hết lời em em dặn dò.

Gánh vàng vàng đi đổ sông Ngô
đêm nằm nằm tơ tưởng, đi mò mò sông Thương.

SE CHỈ LUỒN KIM

Se chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim
rồi ngồi rồi, rôi ngồi rồi
Se chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên liền kim
May quần tình chung bằng vuông nhiễu tím ối a ì a
Ù xang xáng u, xang cộng liu cộng xề xàng
cái nồi gởi lên chồng cho chồng.

Trắng phau ố mấy phau bên là phau, ố mấy phau bên là phau
cò con cò, cò con cò
Trắng phau ố mấu phau bên là phau, ố mấu phu bên là phau
ănh no tình chung là no tắm mát ối a ì a
rủ nhau rủ nhau nằm đi nằm
Ù xang xáng u, xang cộng liu cộng xề xàng
cái nồi rủ nằm đi nằm.

Xẻ gỗ ố mấy lim bên gỗ lim, ố mấy lim bên gỗ lim
rừng lên rừng, rừng lên rừng
xẻ gỗ ố mấy lim bên gỗ lim, ố mấy lim bên gỗ lim
muốn cho tình chung là đây với đó ối a ì a
đẹp duyên đẹp duyên chồng vợ chồng
Ù xang xáng u, xáng cộng liu cộng xề xàng
cái nồi đẹp duyên chồng vợ chồng.

BÀI CA SAO

Sao Tua chín cái nằm kề
thương em từ thuở em về với cha
sao Vua sáu cái nằm xa
thương em từ thuở người xa người vào
sao Mơ sáu cái nằm chầu
sao Khuê mấy cái nằm đâu.

Sao Khuê dăm cái nằm dài
thương em từ thuở tình ngoài và trong
sao Măng năm cái nằm ngang
thương em từ thuở mẹ mang đầy lòng
sao Vươn dăm cái năm tròn
sao Tư bốn cái nằm vuông.

Sao Đôi hai cái nằm chồng
thương em từ thuở mẹ bồng mát tay
sao Hoa ba cái nằm xoay
thương em từ thuở được vay nụ cười
sao Băng bay vút vào đời
sao Sa rơi xuống lòng vui.

Sao Băng ngã xuống gầm trời
thương em từ thuở mẹ ngồi nghỉ xa
sao Sa rơi xuống vườn hoa
thương em từ thuở người ta lại gần
sao Hôm lấp lánh đầu làng
sao mai lấp lánh đầu thôn

Sao Hôm le lói đầu hè
thương em từ thuở em về với ai
sao Mai le lói ngọn cây
thương em từ thở về xây tình người
sao Vân xa tít đầu trời
sao Quanh cao ngất ngoài khơi .

ÔNG TRĂNG XUỐNG CHƠI

Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo
Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút
Ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho mo
Ông trăng xuống chơi nàh vua thì nhà vua cho lính
Ông trăng xuống chơi đền thánh thì cụ chánh cho mõ
Ông trăng xuống chơi nổi chõ thì nối chõ cho vung
Ông trăng xuống chơi cành sung thì cành sung cho nhựa
Ông trăng xuống chơi con ngựa thì con ngựa cho tàu
Ông trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưỡi
Ông trăng xuống chơi cây bươi thì cây bưởi cho hoa
Ông trăng xuống chơi vườn cà thì vườn cà cho trái
Ông trăng xuống chơi gái đẹp thì gái đẹp cho chồng
Ông trăng xuống chơi đàn ông thì đàn ông cho vợ.

Ông trăng trả vợ đàn ông, trả chồng cô gái, trả trái cây cà
trả hoa cây bưởi, trả lữơi cần câu, trả tàu cho ngựa
trả nhựa cây sung, trả vung nổi chõ, trả mõ cụ thánh
trả lính nhà vua, trả chủa cho bụt, trả bút học trò
trả mo cây cau, tra mo cây cau, trả mo cây cau.

BẮC KIM THANG

Bắc kim thang cà rang bí rợ
cột qua kèo là kèo qua cột
chú bán dầu qua cầu mà té
chú bán ếch ở lại làm chi
con le le đánh trống thổi kèn
con bìm bịp thổi tò tí te tò te.

CHÚ BÉ BẮT ĐƯỢC CON CÔNG

Bắt được con công
chú bé bắt được con công
Đem về biếu ông, biếu ông ông cho con gà
đem về biếu bà, biếu bà bà cho quả thị
đem về biếu chị, biếu chị chị cho quả chanh
đem về biếu anh, anh cho con chim tu hú.

Con chim tu hú
đem về biếu chú, biếu chú chú cho buồng cau
ai ngờ đánh nhau, cô chú đánh nhau vỡ đầu
ôi thằng bé nào, bé nào mà không hoảng sợ
thế rồi nghe mợ, nghe mợ trả lại buồng cau
xin hoà với nhau, cau đây cau đây cô chú ơi.

Cau đây cô chú
buồng cau, buồng cau trả chú
tu hú, tu hú trả anh,
quả chanh, quả chanh trả chị
con gà, con gà trả ông
nghe không chú bé.

Love EvjL
31-05-2009, 09:34 AM
cảm ơn nhùi nha, tui chỉ thuộc 1 số bài nhưng áp dụng dân ca vào giáo lý cũng rất hay, tui đang thử :monkey21:

thanhlangtu
31-05-2009, 07:16 PM
hì bạn có sáng kiến hay đó, để tránh nhàm chán trong các giờ học mình rất thích sử dụng cử điệu và bài hát để tạo bầu không khí vui tươi cho các em

Love EvjL
31-05-2009, 10:59 PM
sáng kiến gì, cái này đc sáng tạo lâu rùi, lâu lâu mở bài trống cơm hiện đại cho các em múa theo cũng rất hay đó, còn cử điệu sủ dụng trong dân ca rất nhùi, nhưng ý mình là "đạo" nhạc dân ca mang ca từ lien quan tới giáo lý :83:

thanhlangtu
05-06-2009, 09:55 AM
sáng kiến gì, cái này đc sáng tạo lâu rùi
động từ sáng tạo chỉ được dùng cho Thiên Chúa, ý bạn là Thiên Chúa sáng tạo cho chúng ta sử dụng dân ca phải ko nà :monkey49:

Love EvjL
05-06-2009, 11:03 AM
động từ sáng tạo chỉ được dùng cho Thiên Chúa, ý bạn là Thiên Chúa sáng tạo cho chúng ta sử dụng dân ca phải ko nà :monkey49:

Ẹc, sáng tạo là từ để chỉ sự tìm ra cái mới, việc tạo bài gáio lý từ dân ca cũng có thể gọi bằng cà 2 cách trên, sao mi hay bắt bẻ vậy

cũng có thể nói TC cho chúng ta idea từ đó mới có những cái kia :monkey72: