PDA

View Full Version : Thông Tin Các Liên Đoàn 1. Thư Mời Tham dự buổi Họp mặt Đại diện Ban Phụ trách Thiếu nhi các Giáo xứ
 2. Khóa nghi thức 2009
 3. Thông tin sa mạc cấp II Lên Đường 8 đợt 2
 4. Thông báo SM cấp 3 - Dấn Thân 5 - đợt 3
 5. Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ
 6. Bồi dưỡng nghiệp vụ hành trình sa mạc
 7. Thông báo sa mạc
 8. [Thông Báo] Tuyên hứa SM Vươn Lên 36 và 37
 9. Danh sách các bạn SMS hoàn thành khóa HL
 10. Thân mời Quý Trưởng Dấn Thân V về tham dự lễ Tuyên hứa
 11. Mời tham dự lễ tuyên hứa
 12. [Thông Báo] Bài hậu sa mạc cấp II -Lên Đường 8
 13. [Thông Tin] Chương trình sinh hoạt tổng quát năm 2010 - Liên Đoàn Andre Phú Yên
 14. [Thông Báo] Khóa Trưởng Trực 3
 15. Tuyên Hứa Lên Đường VIII
 16. Tài liệu thi TÌM HIỂU VỀ NĂM THÁNH của Liên Đoàn
 17. [Thông Báo] Samạc Vươn Lên 41 đợt 2
 18. Thông Báo Tuyên Hứa Huynh Trưởng ngày 20-06-2010
 19. [Thông Báo] SM Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I - VƯƠN LÊN 42
 20. Lịch sa mạc huấn luyện huynh trưởng năm 2010 của liên đoàn Anrê Phú Yên
 21. [Thông Báo] Sa mạc Huấn Luyện HT cấp 1 "Vươn Lên 43"
 22. [Thông Báo] [Thông Báo]Sa mạc cấp 2 - Lên Đường 10
 23. [THÔNG BÁO] V/v Đăng ký, bổ sung hồ sơ LÊN ĐƯỜNG 10
 24. Cần chương trình sinh hoạt tổng quát năm 2011 - Liên Đoàn Andre Phú Yên
 25. THÔNG BÁO & THƯ MỜI CÁC TUYÊN ÚY Về lễ tuyên hứa Huynh trưởng các cấp: Cấp I VƯƠN LÊN 42, 43 - Cấp II LÊN ĐƯỜNG 9&10
 26. [Thông Báo] Thông báo Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng các cấp năm 2011
 27. Thánh Lễ Tuyên Hứa Huynh Trưởng Cấp I&II
 28. Kết quả sa mạc Vươn Lên 42
 29. Kết quả sa mạc Vươn Lên 43
 30. Kết quả sa mạc Lên Đường 9 &10
 31. [Liên đoàn Anrê Phú Yên]Thông báo thay đổi địa điểm tiền sa mạc các cấp
 32. [Liên đoàn Anrê Phú Yên] Kết quả sa mạc Dấn Thân 6
 33. [Thông Báo] Kết quả Khoá đào tạo Huynh trưởng - GLV cấp 1,2,3 - năm 2011 [GP Sài Gòn]
 34. [Thông Báo] Ghi Danh: Khóa Kể chuyện Giáo lý (Trung tâm mục vụ DCCT Sàigòn)
 35. Liên đoàn Anrê Phú Yên - Chương trình sinh hoạt tổng quát dự kiến 2012
 36. Khóa Linh Hoạt VIên Giáo lý 2012
 37. [LĐ Anrê Phú Yên] Thay đổi địa điểm Lễ Tuyên hứa Huynh trưởng Cấp I - Sa mạc Vươn lên 46 và 47
 38. [LĐ Anrê Phú Yên] Kết quả Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I - Vươn lên 46, 47 - 2011
 39. [Thông Báo] Thông báo sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp ii lên đường 11 & 12
 40. [Tin Tức] LIÊN ĐOÀN ANRÊ PHÚ YÊN - Thánh lễ Tuyên hứa Huynh trưởng Cấp I - Sa mạc Vươn lên 46 và 47
 41. Khóa huấn luyện giáo lý viên cấp 1 năm 2012
 42. Thông báo Khóa Huấn luyện Huynh trưởng năm 2012
 43. [Thông Báo] Chương trình hoạt động tổng quát của Liên Đàn Anrê Phú Yên 2013
 44. [Tin Tức] Kết quả bầu cử Tân Ban Chấp Hành Liên đoàn Anrê Phú Yên
 45. [Tin Tức] Giáo Lý Viên Hạt Hàm Thuận Nam Tĩnh Huấn tại Giáo Xứ Thuận Nghĩa
 46. [Thông Báo] Thông báo Thay đổi Địa điểm học Cấp 1 Huynh trưởng ngày 21/4/2013
 47. [Thông Tin] Thông báo Khóa đào tạo Huấn luyện viên Môsê VI
 48. [Thông Tin] Ngày hội Thiếu Nhi Thánh Thể Gp. Bắc Ninh (trực tiếp: live)
 49. [Tin Tức] Đại hội giới trẻ Bắc Ninh năm 2014 (Chúa Nhật Lễ Lá ngày 13-4-2014) (Live)
 50. [Thông Báo] Kế hoạch huấn luyện huynh trưởng hè 2014 - Liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh
 51. [Thông Báo] CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TNTT HÈ 2014 - GIÁO PHẬN CẦN THƠ - Liên Đoàn Phêrô Đoàn Công Quý
 52. Nhiệm Vụ Đoàn Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam