PDA

View Full Version : Tài Liệu Sưu Tầm 1. Lịch Sử và Bước Tiến Phong Trào TNTT
 2. Các đồng phục của TNTT
 3. Nghệ thuật của Trưởng trực
 4. Các nghi lễ trong phong trào TNTT
 5. Huấn luyện tông đồ đội trưởng
 6. Lửa thiêng thánh thể
 7. Sổ Tay Tông Đồ Đội Trưởng (Việt Sơn)
 8. Mười điều luật TNTTVN nguyên bản năm 1970
 9. Hình ảnh Đồng Phục của HLV, HT, TN
 10. Nghi Thức Tuyên Thệ Ban Chấp Hành
 11. Nghệ thuật làm trưởng trực
 12. Ngành trưởng, sứ mệnh và trách nhiệm
 13. File ảnh huy hiệu của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
 14. Kịch bản trung thu tham khảo
 15. 10 điều cần biết của GLV
 16. Kịch bản: Vị đạo sĩ thứ tư
 17. [Sưu Tầm] Linh hoạt nhóm cầu nguyện
 18. [Chia Sẻ] Giá trị đạo đức nơi người trẻ hôm nay.
 19. [Chia Sẻ] Sổ Tay TNTT (Liên Đoàn Anre Phú Yên)
 20. 100 câu hỏi về thánh lễ
 21. [Sưu Tầm] Tìm hiểu tâm lý trẻ em
 22. [Tài Liệu] Kỹ thuật khen thưởng và sửa phạt
 23. [Tài Liệu] ơn gọi - sứ mệnh - trách nhiệm đời sống đạo của người huynh trưởng
 24. Mười điều luật Thiếu Nhi bằng thơ lục bát hay ai chưa thuộc thì vào xem
 25. Tổng Hợp Các Tài Liệu Cơ Bản Về Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt nam
 26. [Tài Liệu] SỔ TAY Hiệp Sĩ Thánh Thể Việt Nam ( PTTNTTVN tại Hoa Kì )
 27. Hàng đội tự trị
 28. Xử lý tình huống tâm lý cá biệt
 29. Đồng phục TNTT Giáo Phận Bà Rịa
 30. Vui học Thánh Kinh:Chúa nhật XXVI Thường niên-năm B
 31. [Tài Liệu] Một số chương trình hoa thiêng mùa chay
 32. Video 10 Điều luật của TNTT
 33. Kinh Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam