PDA

View Full Version : Giáo Án Mẫu, Dụng Cụ Trợ Huấn 1. [Chia Sẻ] GLTS 2 - Bài 1 - Cuộc sống là quà tặng của Thiên Chúa
 2. Bản đồ thế giới thời Chúa Jesus
 3. [Thảo Luận] 101 câu hỏi trắc nghiệm về Mười Điều Răn
 4. [Tài Liệu] Bản đồ các Giáo Phận tại Việt Nam
 5. Bản đồ Kinh Thánh
 6. [Thảo Luận] Handout của sách Giáo Án Giáo Lý Bao Đồng 2
 7. [Chia Sẻ] GameShow Thi Giáo Lý Bằng Powerpoint.
 8. [Hướng Dẫn] Công cụ hỗ trợ cho Gameshow
 9. Sinh Hoạt Giáo Lý - Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C
 10. [Tài Liệu] Sinh Hoạt Giáo Lý - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C
 11. [Tài Liệu] Sinh Hoạt Giáo Lý - Năm C - Chúa Nhật V Phục Sinh
 12. [Tài Liệu] Sinh Hoạt Giáo Lý - Năm C - Chúa Nhật VI Phục Sinh
 13. [Tài Liệu] Sinh Hoạt Giáo Lý - Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm C
 14. [Tài Liệu] Sinh Hoạt Giáo Lý - Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 15. [Tài Liệu] Sinh hoạt giáo lý - Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
 16. [Tài Liệu] Sinh Hoạt Giáo Lý - Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa
 17. [Chia Sẻ] Gameshow vui nhộn bằng Powerpoint
 18. [Chia Sẻ] Bible coloring & Activity
 19. [Chia Sẻ] Gameshow Đường lên đỉnh Olympia bằng Powerpoint